e-CODEX Projesi Nedir ?

    Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve ülkemizin de mali destek vererek taraf olduğu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı bileşenlerinden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı(ICT-PSP) kapsamında hazırlanan bu projenin genel olarak amacı, adalet sistemlerinin bütünleşerek elektronik ortamda haberleşmesini ve ulusal yargı sistemleri arasında ortak bir platform üzerinden karşılıklı işlem yapabilmesini sağlamak, yargısal dokümanların, karar ve bilgilerin elektronik ortamda değiş tokuşunu gerçekleştirmektir. Bunun yanında üye ülkelerin aktiviteleri arasında yatay olarak karşılıklı işlem yapabilmeyi sağlama, yargı için güvenli bir network kurma, elektronik kimlik yönetimi sağlama (örneğin avukat, mahkeme, hâkimler için) amaçları da bulunmaktadır. Bu yargısal süreçleri basitleştireceği gibi yargılama masraf ve sürelerini de vatandaşlar ve yargı yönetimi lehine kısaltılacaktır.

Ayrıntıları Oku
E-CODEX AB işbirliğiyle ortak finanse edilen proje, 270.968: Proje Referans